Mentorointi

Eräs mentoroinnin määritelmä: Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.

Olen toiminut mentorina sairaanhoitajaopiskelijoille, työtovereille ja muille terveyden- ja sairaanhoidon parissa työskenteleville. Mentorointi on tavoitteellista ja ajallisesti määriteltyä toimintaa, josta laaditaan toimintasuunnitelma ja raportti. Kysy tarjousta!